PO?YCZKI PRYWATNE POD

ZASTAW NIERUCHOMO?CI

 

W sytuacji kiedy wszystkie banki odmwi?y udzielenia kredytu z uwagi na negatywn? histori? kredytow? lub brak zdolno?ci kredytowej pozostaje jedynie po?yczka prywatna (poza bankowa) pod zastaw nieruchomo?ci w?asnej: mieszkania, lokalu u?ytkowego, domu, dzia?ki budowlanej, dzia?ki rolnej.

 

Warunki udzielania po?yczek:

Po?yczki tego typu udzielane s? do 40-50% warto?ci

nieruchomo?ci, oprocentowanie bazowe jest najta?sze

na rynku po?yczek prywatnych i wynosi ju? od 1,6%